PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Author Archives

Archive of the posts written by author: agent cs.
Nov
26

Tech Startup Entrepreneurs Camp

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมแข่งขัน Tech Startup  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ผ่านเข้ารอบ 2 ทีมคือทีม Fixer และทีม TopTen ตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ นายธีรยุทธ สิโรรส และ นายศรายุทธ บุญทวี #cspyu More photos …

Nov
26

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 24

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนกับความสำเร็จอีกขั้น  ความทุ่มเท ความตั้งใจ ความพยายามตลอดหลักสูตร กับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ก้าวต่อไปจะเป็นก้าวของชีวิตการทำงาน การเริ่มต้นความเป็นผู้ใหญ่ #cspyu #สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยพายัพ

Nov
12

ตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7

ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชา ทาปาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7 ระดับประเทศ #cspyu

Nov
12

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่1 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ นายสุภชา ทาปาลี และ นายธีรยุทธ สิโรรส #cspyu

Nov
12

Hackathon 2019

อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hackathon 2019) ในวันที่ 4–6 ตุลาคม 2562ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้พัฒนา ผู้ออกแบบ และผู้ประกอบการในท้องถิ่นและระดับโลก #cspyu

Nov
12

รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม สำหรับความพยายามและความตั้งใจ

Apr
25

OOP’s camp

OOP’s camp ระยะเวลา 5 วัน เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับบ่มเพาะนักพัฒนารุ่นใหม่ด้วยภาษา Ruby และมีการใช้ gitlab เพื่อช่วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม วันสุดท้ายแต่ละทีมมานำเสนอผลงานเกมที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรค่ายของเรา Dr.Robert Batzinger เจ้าของแนวคิดของการทำค่าย และผู้ดูแลหลักอย่างเป็นทางการ อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ (อ. เก่ง) น่าจะมีถ่ายรูปรวมในวันแรกของการเข้าค่ายมาเปรียบเทียบกับรูปวันปิดค่าย เพราะค่ายนี้อ.เก่ง ดูแลดีมาก มีความรู้สึกว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากจะได้ความรู้เพิ่มคะ Compsci Pyu More photos …

Apr
4

CS-FAIR (2561-2)

งาน CS-Fair ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิวรณ์ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลงานในรายวิชาต่างๆ ซึ่งเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนทักษะเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต More photos …

Apr
4

BLOCK MOUNTAIN

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานสัมมนา Block Mountain 2019 ของทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท Swaple.io จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Chiangmai Tech Fest 2019 More photos …

Apr
4

ศึกษาดูงาน SWAPLE.IO

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท Swaple.io จำกัด เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และการแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่าจากทีมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ทุกท่าน More photos …

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000