ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม สำหรับความพยายามและความตั้งใจ