สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่1 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ นายสุภชา ทาปาลี และ นายธีรยุทธ สิโรรส #cspyu