ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชา ทาปาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7 ระดับประเทศ #cspyu