OOP’s camp ระยะเวลา 5 วัน เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับบ่มเพาะนักพัฒนารุ่นใหม่ด้วยภาษา Ruby และมีการใช้ gitlab เพื่อช่วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม วันสุดท้ายแต่ละทีมมานำเสนอผลงานเกมที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรค่ายของเรา Dr.Robert Batzinger เจ้าของแนวคิดของการทำค่าย และผู้ดูแลหลักอย่างเป็นทางการ อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ (อ. เก่ง) น่าจะมีถ่ายรูปรวมในวันแรกของการเข้าค่ายมาเปรียบเทียบกับรูปวันปิดค่าย เพราะค่ายนี้อ.เก่ง ดูแลดีมาก มีความรู้สึกว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากจะได้ความรู้เพิ่มคะ Compsci Pyu

More photos …