ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานสัมมนา Block Mountain 2019 ของทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท Swaple.io จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Chiangmai Tech Fest 2019

More photos …