งานสัมมนาวิชาการ “Small Venture – Global Tech Impact ” โดย Dr.George E. Gerpheide ผู้คิดค้น touch pad และประธานบริษัท C2mw4 LLC จำกัด วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง PC317 ชั้น 3 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

More photos …