สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท Swaple.io จำกัด เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และการแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่าจากทีมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ทุกท่าน

More photos …