เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki Matsubara และ Ms.Yuka Kawanishi จากบริษัท Human Resocia จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมความร่วมมือสำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

More photos …