PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Why Computer Science?

History

Scholarship 2562

Activities

ตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7

ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชา ทาปาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7 ระดับประเทศ #cspyu …
Read More

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่1 …
Read More

Hackathon 2019

อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hackathon 2019) ในวันที่ 4–6 ตุลาคม 2562ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้พัฒนา …
Read More

รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม สำหรับความพยายามและความตั้งใจ …
Read More

OOP’s camp

OOP’s camp ระยะเวลา 5 วัน เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับบ่มเพาะนักพัฒนารุ่นใหม่ด้วยภาษา Ruby และมีการใช้ gitlab เพื่อช่วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม วันสุดท้ายแต่ละทีมมานำเสนอผลงานเกมที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น …
Read More

CS-FAIR (2561-2)

งาน CS-Fair ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิวรณ์ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา …
Read More

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000