PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Why Computer Science?

History

Scholarship 2563

Activities

Tech Startup Entrepreneurs Camp

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมแข่งขัน Tech Startup  รอบคัดเลือกภาคเหนือ  ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ผ่านเข้ารอบ 2 …
Read More

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 24

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนกับความสำเร็จอีกขั้น  ความทุ่มเท ความตั้งใจ ความพยายามตลอดหลักสูตร กับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ก้าวต่อไปจะเป็นก้าวของชีวิตการทำงาน การเริ่มต้นความเป็นผู้ใหญ่ #cspyu #สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยพายัพ …
Read More

ตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7

ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชา ทาปาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอมสายสัญญาณ ปี 7 ระดับประเทศ #cspyu …
Read More

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่1 …
Read More

Hackathon 2019

อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hackathon 2019) ในวันที่ 4–6 ตุลาคม 2562ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้พัฒนา …
Read More

รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเกียรตินิยม สำหรับความพยายามและความตั้งใจ …
Read More

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000