04 Nov

ตัวแทนภาคเหนือ Cabling Contest ปีที่ 4

1477020351621 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธเนศ เลิศธรรมธีรกุล  ที่เข้าแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 4 ่และได้เป็น 1 ใน 10 ตัวแทนภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป