22 Jan

เข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

11226001_10203917223890749_3391512043873079329_n นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่ง ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558