17 Mar

Cabling Contest ปีที่ 3

link-contest คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมการแข่งกัน Cabling Contest ปีที่ 3 รอบภาคเหนือ
นาย พิษณุ สลีอ่อน ได้รางวัลชนะเลิศ
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา ชูดวง ได้รางวัลที่ 4

โดยนักศึกษาทั้งสองคนจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ