29 Apr

นมัสการพระเจ้าพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

_MG_5434_resize-2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559

 

18 Apr

Scanner Campus Roadshow 2016

20160408_161544 บริษัท แสกนเนอร์ จำกัด (SCANNER) ร่วมกับ ASUS และ CORSAIR จัดงาน
Scanner Campus Roadshow 2016 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

 

01 Apr

พร้อม! สู่การเป็นศูนย์สอบมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

IMG_0618 (1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ
สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
รูปภาพจากเว็ปไซต์หลัก มหาวิทยาลัยพายัพ