04 Nov

ตัวแทนภาคเหนือ Cabling Contest ปีที่ 4

1477020351621 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธเนศ เลิศธรรมธีรกุล  ที่เข้าแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 4 ่และได้เป็น 1 ใน 10 ตัวแทนภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป Read More
21 Oct

Cabling Contest #4

1477020351621 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งบัน Cabling Contest ปีที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 Read More
22 Jan

เข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

11226001_10203917223890749_3391512043873079329_n นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่ง ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558