70025_0

 • 04 Nov

  ตัวแทนภาคเหนือ Cabling Contest ปีที่ 4

  1477020351621 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธเนศ เลิศธรรมธีรกุล  ที่เข้าแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ 4 ่และได้เป็น 1 ใน 10 ตัวแทนภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป Read More
 • 21 Oct

  Cabling Contest #4

  1477020351621 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งบัน Cabling Contest ปีที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 Read More
 • 22 Jan

  เข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  11226001_10203917223890749_3391512043873079329_n นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่ง ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558

   

 • 17 Mar

  Cabling Contest ปีที่ 3

  link-contest คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมการแข่งกัน Cabling Contest ปีที่ 3 รอบภาคเหนือ
  นาย พิษณุ สลีอ่อน ได้รางวัลชนะเลิศ
  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา ชูดวง ได้รางวัลที่ 4

  โดยนักศึกษาทั้งสองคนจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ


17 Apr

ประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

re_mg_1400 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 Read More
17 Apr

โครงการ Science Spirit

re_img_25600322_140350 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆของคณะวิทยาศาสตร์
ช่วยกันปรับปรุงทางเท้าด้านข้างโรงงานแปรรูปอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Science Spirit
เมื่ีอวันที่ 22 มีนาคม 2560
Read More
14 Mar

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

images อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ , อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ และ อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ ให้การต้อนรับ ข้าราชการครู และครูพิเศษ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Read More

[advps-slideshow optset=”2″]