ลึกซึ้งวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ พร้อมก้าวไปกับเทคโนโลยี เพื่อเพาะต้นกล้าไอที พร้อมโตเต็มที่ พัฒนาสังคม
 
 
 

การเรียนการสอน

 
 
 
 

Login Form

 
 

Link

msdn_aa

Chiangmai Creative City

IT Ready

CodeFest

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประชุมใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประชุมใหญ่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.00 น.
โดยจะประกาศห้องประชุมในภายหลัง
 


ประกาศจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Behavior driven design

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Behavior driven design using Cucumber to build and run test cases โดย Dr. Robert Bob Batzinger ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 104 (VV104) อาคารวิวรณ... อ่านเพิ่มเติม

How to secure computer information systems through

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ How to secure computer information systems through planning, technology, policy and training โดย Dr. Andrew M. Colarik  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้อง PC419 ชั้น 4 อาคารเพ็นเทคอสต์ ... อ่านเพิ่มเติม

Barcamp Chiang Mai 2011

บาร์แคมป์เปิดกว้างสำหรับทุกคน งานนี้ไม่มีผู้ชม มีแต่ผู้เข้าร่วมงาน ใครๆ ก็สามารถมางานนี้ได้ โดยแนวคิดหลักคือ การชักชวนคนที่สนใจด้านเทคโนโลยีมาเจอกัน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย เรียนรู้และทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ยินด... อ่านเพิ่มเติม

"The Road Ahead to Mobile App."

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในบรรยากาศสบายๆ กับหัวข้อ "The Road Ahead to Mobile App." ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ บริเวณสวนสมุนไพร ชั้นล่างอาคารวิวรณ์ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้าน mobile application  2 ท่าน ค... อ่านเพิ่มเติม

ผลการตัดสิน C-Star

ผลการตัดสิน C-Star รับรางวัลชนะเลิศ “C Star”ทีม ROFLนายพีรติ สัตยาจิตอานุภาพนายณัฐพงค์ บัวบาน********************************รางวัลรองชนะเลิศ “C Starlet”ทีม ผัดไทยกุ้งสด Aนายนัฐชัย ทะสุยะนายชานนท์ ชุมพลพันธุ์********************************รางวัลชมเ... อ่านเพิ่มเติม

C-Star ค้นฟ้าหาเซียนภาษาซี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการการค้นหาโปรแกรมเมอร์คนเก่งภาษาซี ประจำปีการศึกษา 2553 (The CStar Contest 2010) รูปแบบของการแข่งขัน รอบที่ 1 – ค้นหาดาว 10 ทีม (ทีมละ 2 คน) จากผู้สมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 20 ทีม (40 คน... อ่านเพิ่มเติม

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ Dr.Thomas Tilley

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ Dr.Thomas Tilley อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer InformationSystems: CIS) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัล BestPaper Awards สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Game Co... อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รับสมัครนักศึกษา ป.โท

เนื่องจากในขณะนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแ... อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 2 (ต่อเนื่อง) ขอให้ลงทะเบียนและเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาคการศึกษานี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศจัดอบรม 2 หลักสูตร ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน คือ SEP111: English Conversation  และ SEP144: Preparation for TOEIC หลักส... อ่านเพิ่มเติม

IT Passport

เนื่องด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. จะทำการประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)โดยประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก คือ1. การสอบวัดความสามารถของวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ (FE)สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง2. การสอบวัดความ... อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการ

"เรียกความมั่นใจ ให้กล้าพูดภาษาอังกฤษ กับ 20 ชั่วโมงของการเรียนที่สนุกสนาน โดยไม่ต้องสอบ ไม่มีติด F และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม" โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 หลักสูตร SEP111: English conversation ร... อ่านเพิ่มเติม

International Youth Festival

สำนักพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 1.  บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  จะจัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2533 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2553... อ่านเพิ่มเติม


การแข่งขันทางวิชาการ

  • 0
  • 1
prev
next

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ Creative IP Fair & CLEA 2010

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้คุณ "ปล่อยของ" แล้วหรือยัง

Sappe idea exposure วันนี้คุณ "ปล่อยของ" แล้วหรือยัง หากคุึณมีความคิดสร้างสรรค์ หรือไอเดียโฆษณามันๆ อยู่กับตัวแต่ยังไม่มีโอกาสปลดปล่อยออกมาให้โลกเห็น เซ็ปเป้ และ a day เปิดเวทีให้คุณได้ปล่อยของแบบไม่จำกัดกับโครงการ SAPPE IDEA EXP... อ่านเพิ่มเติม

ACM-ICPC Programming Contest

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Programming Contest สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ในว... อ่านเพิ่มเติม

TK MOS Olympic 2010

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด , อุทยานการเรียนรู้ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับ World Competition ที่ Utah สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม


ทุนการศึกษา/ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพ... อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้อง 35 ปี 35 ทุน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพายัพชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาชาวิชา จำนวน 35 ทุน ทุนละ 3,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ1. เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 17 ทุน2. กิจกรรมเด่นและขาดแคลน... อ่านเพิ่มเติม


ประกาศรับสมัคงาน

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

บริษัท Snapp Labs จะมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานที่ภาควิชาฯ

บริษัทสแนปป์ แลปส์ ตั้งอยู่ที่อาคารคอนเนอร์สโตน ชั้น 3 เลขที่ 237/1 ถ.ห้วยแก้ว (ใกล้ร้านโบุตหน้าม.ช. ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เราพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าชาวต่างประเทศต้องการรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งเหล่านี้โดย บริษัท Snapp Labs จะมาประชาสัมพันธ... อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร mobile programmer

Android Programmer's Qualification•    Bachelor's Degree or Master's degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields•    More than 1 year experience in Android Application Development(optional)•    Strong Knowledge concept in OOP p... อ่านเพิ่มเติม

บริษัทอินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง รับสมัครงาน

บริษัทอินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง รับสมัคร 1.JAVA Programmer Job Description * Develop Java Application and Web Application for customers requirements. Feature Candidates * Bachelor's Degree in Computer Science. * Experience : programming ... อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Hana Microelectronics Public จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท Hana Microelectronics Public จำกัด รับสมัครโปรแกรมเมอร์  ดูข้อมูลเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 10,890 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทย... อ่านเพิ่มเติม

บจก. ออเร้นจ์เกียร์ รับสมัครงาน

บจก. ออเร้นจ์เกียร์ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบอีอาร์พีตามตำแหน่งที่ระบุดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟริก (เชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานไอที (เชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์อีอาร์พี (... อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงานงาน

บริษัท สแนปป์ แลปส์ จำกัด พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าชาวต่างชาติ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้ Web Programmer (PHP)- สามารถส่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) โดยเฉพาะสามารถเขียนบันทึกทางด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอังก... อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงาน

บริษัท โอเพ่น อัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง Software Development Engineers and Programmers โดยรับสมัครผู้มีคุณสมบัติดังนี้ - จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว... อ่านเพิ่มเติม